0 votes
ago in cryptogram puzzles by (396k points)
Zie ik weer een domoor voor een kei aan

Zie ik weer een domoor voor een kei aan

Wat betekent deze zin?

De zin "Zie ik weer een domoor voor een kei aan" is een uitdrukking die wordt gebruikt wanneer iemand een fout maakt of iets verkeerd inschat. Het betekent dat iemand een onnozelaar of incompetente persoon heeft verward met iemand slim of capabel.

Voorbeeld van gebruik

Stel je voor: tijdens een groepsproject denk je dat je de meest ervaren en bekwame teamgenoot hebt gekozen om een taak uit te voeren. Maar wanneer de persoon begint te werken, blijk je te hebben gekozen voor de persoon die geen idee heeft wat hij doet. Op dat moment zou je kunnen zeggen: "Zie ik weer een domoor voor een kei aan".

Conclusie

Het is altijd belangrijk om goed op te letten en de juiste personen te kiezen voor bepaalde taken of verantwoordelijkheden. Anders loop je het risico om weer een domoor voor een kei aan te zien.

1 Answer

0 votes
ago by (396k points)
 
Best answer
Zie ik weer een domoor voor een kei aan. (11) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...