0 votes
ago in cryptogram puzzles by (396k points)
Artikel: Het gezamenlijke volk der gelovigen

Het gezamenlijke volk der gelovigen in de Bijbel

In de Bijbel wordt het gezamenlijke volk der gelovigen vaak aangeduid met een term die uit 8 letters bestaat.

Israël

Een van de meest voorkomende termen om het gezamenlijke volk der gelovigen in de Bijbel aan te duiden is "Israël". Dit verwijst naar het verbondsvolk dat door God is uitgekozen.

Kerk

Een andere term die gebruikt wordt in het Nieuwe Testament om het gezamenlijke volk der gelovigen aan te duiden is "Kerk". Dit woord komt van het Griekse woord "ekklesia", wat een vergadering of gemeente betekent.

Gemeenschap

De term "gemeenschap" wordt ook gebruikt om het gezamenlijke volk der gelovigen te beschrijven. Dit verwijst naar de eenheid en verbondenheid die gelovigen met elkaar delen.

1 Answer

0 votes
ago by (396k points)
 
Best answer
Hoe wordt in de Bijbel het gezamenlijke volk der gelovigen genoemd? 8 letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...