0 votes
ago in cryptogram puzzles by (396k points)
Welk bot loopt van de hals tot de maagstreek?

Welk bot loopt van de hals tot de maagstreek?

Anatomie van het menselijk lichaam

In het menselijk lichaam zijn er vele botten die verschillende functies hebben. Eén van deze botten loopt van de hals tot de maagstreek en bestaat uit 9 letters.

Sleutelbeen

Het antwoord op de vraag is het sleutelbeen. Het sleutelbeen verbindt het borstbeen met het schouderblad en loopt van de hals tot aan de maagstreek. Het speelt een belangrijke rol bij het bewegen van de arm en het ondersteunen van het schoudergewricht.

1 Answer

0 votes
ago by (396k points)
 
Best answer
Welk bot loopt van de hals tot de maagstreek? 9 letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...