0 votes
ago in cryptogram puzzles by (396k points)
Voorganger van d'Estaing als president van Frankrijk

Voorganger van d'Estaing als president van Frankrijk

Achtergrond

Voordat Valéry Giscard d'Estaing president van Frankrijk werd, was er een andere president die het land leidde. Deze voorganger was zeer invloedrijk en liet een blijvende indruk achter op de Franse politiek.

Antwoord

De voorganger van d'Estaing als president van Frankrijk was Georges Pompidou. Hij diende als president van 1969 tot aan zijn dood in 1974. Pompidou werd opgevolgd door d'Estaing, die daarna het presidentschap overnam.

Erfenis

Pompidou wordt vaak herinnerd vanwege zijn economische hervormingen en zijn nadruk op modernisering. Zijn tijd als president wordt gezien als een periode van snelle ontwikkeling en groei voor Frankrijk.

1 Answer

0 votes
ago by (396k points)
 
Best answer
Wie was de voorganger van d’Estaing als president van Frankrijk? 8 letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...