0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

De aangewezen persoon om in Engeland het hoekje om te gaan. (3 letters)

Bij deze cryptogram puzzel is het antwoord "Tee". In Engeland wordt "het hoekje omgaan" ook wel gebruikt als uitdrukking om te gaan golfen, waarbij "tee" verwijst naar de afslagplaats op een golfbaan.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
De aangewezen persoon om in Engeland het hoekje om te gaan. (3) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...