0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram puzzel: De familieleden staan rond een boom

De familieleden staan rond een boom

Een cryptogram is een puzzel waarbij je door middel van omschrijvingen en het aantal letters de juiste woorden moet invullen. In dit geval is de omschrijving "De familieleden staan rond een boom" met 4 letters.

Als we nadenken over familieleden die rond een boom staan, kan het woord "kring" passend zijn. Dit woord heeft inderdaad 4 letters, dus dat lijkt de oplossing te zijn voor deze cryptogram puzzel.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
De familieleden staan rond een boom. (4) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...