0 votes
in cryptogram puzzles by
Puzzel Cryptogram

Puzzel Cryptogram

Weefsel van een poes (4 letters)

De oplossing voor deze cryptogram is vilt. Vilt is een zacht weefsel dat wordt gemaakt van wol of andere vezels. Het wordt vaak gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld kussens, dekens en speelgoed voor huisdieren.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Weefsel van een poes. (4) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...