0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

Nodig voor een doopmaaltijd

Bij deze cryptogram puzzel zijn we op zoek naar een woord dat bestaat uit 10 letters en nodig is voor een doopmaaltijd. Het kan gaan om verschillende ingrediënten, gerechten of elementen die traditioneel deel uitmaken van een doopfeest.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Nodig voor een doopmaaltijd. (10) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...