0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

De Valse Nekharen

De puzzel cryptogram "De valse nekharen van een paard vliegen door de ruimte" is een uitdagende uitdaging met 10 letters. Cryptogrammen zijn populaire puzzels waarbij je de betekenis van een raadselachtige zin moet achterhalen door de juiste letters in te vullen. Deze specifieke puzzel vereist creatief denken en een goed begrip van de Nederlandse taal.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
De valse nekharen van een paard vliegen door de ruimte. (10) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...