0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram puzzel: Mogelijkheden genoeg in Milaan!

Cryptogram puzzel: Mogelijkheden genoeg in Milaan! (5)

Deze cryptogram puzzel bestaat uit 5 letters en heeft als omschrijving "Mogelijkheden genoeg in Milaan!". Het doel is om de juiste oplossing te vinden door de aanwijzing te ontrafelen en de letters op de juiste manier te combineren.

Een mogelijke oplossing voor deze puzzel kan zijn "Optie". Dit woord past bij de omschrijving en bestaat uit 5 letters. Het verwijst naar de vele mogelijkheden en keuzes die men in Milaan kan vinden.

Cryptogram puzzels zijn een leuke manier om je taalkennis en puzzelvaardigheden te testen. Ze dagen je uit om creatief te denken en op zoek te gaan naar de verborgen betekenis achter de aanwijzing.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Mogelijkheden genoeg in Milaan! (5) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...