0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

Cryptogram Puzzel

Smaakt een noot niet bij dit gerecht? (4) letters

Deze cryptogram puzzel bestaat uit vier letters. Het antwoord op deze puzzel is "soep". In sommige gerechten smaakt een noot inderdaad niet goed, en in dit geval zijn de vier letters van het antwoord "soep".

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Smaakt een noot niet bij dit gerecht? (4) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...