0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

Uitleg van de Cryptogram Puzzel

Een cryptogram is een puzzel waarbij je woorden moet ontcijferen door middel van cryptische omschrijvingen. In dit geval is de omschrijving: "Een schaker hoopt het daarentegen heel te houden. (4) letters."

Dit betekent dat we op zoek zijn naar een woord van 4 letters dat te maken heeft met schaken en iets heel houden.

Heb jij al een idee wat het woord kan zijn?

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Een schaker hoopt het daarentegen heel te houden. (4) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...