0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram puzzel

Met allebei de benen op de grond. (5)

Deze cryptogram puzzel is een uitdaging voor degenen die van taalpuzzels houden. In dit geval moet je op zoek gaan naar een woord van 5 letters dat betekent "met allebei de benen op de grond". Het kan soms lastig zijn om de juiste oplossing te vinden, maar dat maakt het des te bevredigender wanneer het lukt.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Met allebei de benen op de grond. (5) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 28 in cryptogram puzzles by heba (183k points)
...