0 votes
in cryptogram puzzles by
Puzzel Cryptogram

Uitdagende Cryptogram Puzzel

Deze cryptogram puzzel is een uitdagende en vermakelijke hersenkraker waarbij je de omschrijving moet ontcijferen en het juiste woord moet vinden. De cryptogram luidt: "Een dwaze grap om 'r gezicht Engels op te maken. (5 letters)"

Bij het oplossen van deze puzzel, moet je goed nadenken over wat er bedoeld wordt met "een dwaze grap" en hoe dit in verband kan worden gebracht met het maken van 'r gezicht Engels. Met 5 letters om mee te werken, is het een uitdaging om het juiste woord te vinden dat past bij de omschrijving.

Cryptogram puzzels zijn een geweldige manier om je brein uit te dagen en je woordenschat te testen. Het is een leuke activiteit om te doen in je vrije tijd of om samen met vrienden en familie te proberen op te lossen.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Een dwaze grap om 'r gezicht Engels op te maken. (5) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...