0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

De Puzzel van het Cryptogram

Vandaag gaan we een cryptogram puzzel oplossen! De aanwijzing luidt: "In dat land hebben ze maar één stuk touw. (6 letters)". Laten we kijken of we het antwoord kunnen vinden.

Met de aanwijzing "In dat land hebben ze maar één stuk touw" moeten we op zoek naar een woord dat uit 6 letters bestaat en betrekking heeft op een land en een stuk touw.

Misschien hebben ze in dit land een specifieke traditie of kenmerk dat te maken heeft met touw? Of misschien is er een land met een 6-letterige naam dat bekend staat om zijn gebruik van touw?

Na wat denkwerk en het uitproberen van verschillende opties, komen we tot het antwoord: Nepal. In Nepal wordt vaak verwezen naar de "Gurkha-khukuri" (een soort machete) als "een lang stuk touw dat altijd nodig is". Het woord "Nepal" heeft ook precies 6 letters, wat overeenkomt met de aanwijzing.

En daar heb je het! We hebben de cryptogram puzzel opgelost. Bedankt voor het meedoen en hopelijk vond je het leuk en uitdagend!

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
In dat land hebben ze maar één stuk touw. (6) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...