0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

Plotseling opgehouden met nette haren. (6 letters)

Een cryptogram puzzel is een uitdagende vorm van een woordpuzzel waarbij je aan de hand van aanwijzingen en het aantal letters de juiste woorden moet invullen. In dit geval hebben we een aanwijzing van 6 letters waarbij de oplossing moet aangeven wat er is "opgehouden met nette haren".

Het antwoord op deze cryptogram aanwijzing zou "Knotje" kunnen zijn. Wanneer iemand plotseling stopt met het netjes dragen van zijn of haar haren, kan het zijn dat ze hun haar in een knotje hebben gedaan.

De uitdaging van een cryptogram puzzel ligt in het ontcijferen van de aanwijzingen en het vinden van de juiste woorden die passen binnen het aantal letters en de context van de aanwijzing.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Plotseling opgehouden met nette haren. (6) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 24 in cryptogram puzzles by faiz (392k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
...