0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

Cryptogram Puzzel: Blijft een noot ter inzage achter in het oog? (6 letters)

Deze cryptogram puzzel bestaat uit 6 letters en de omschrijving "Blijft een noot ter inzage achter in het oog?". Om deze puzzel op te lossen, moeten we op zoek naar een woord dat past bij de omschrijving en bestaat uit 6 letters.

Het antwoord op deze cryptogram puzzel is "Retina". De omschrijving verwijst naar het oog, en "blijft een noot ter inzage achter" is een cryptische verwijzing naar de letters van het woord "Retina" die achterblijven nadat het woord "noot" verwijderd wordt. "Noot ter inzage" is hier een cryptische verwijzing naar "noot" als "n"oot, waarbij de "n" verwijderd wordt om "oot" over te houden, wat overeenkomt met de letters van "Retina".

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Blijft een noot ter inzage achter in het oog? (6) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...