0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

Verf 's langzaam. (4 letters)

Deze cryptogram puzzel bestaat uit een zin waarbij de betekenis verborgen zit achter een code. In dit specifieke geval moeten we een woord vinden dat vier letters lang is en te maken heeft met het langzaam aanbrengen van verf.

Het antwoord op deze cryptogram puzzel is "kleur". Verf 's langzaam verwijst naar het langzaam toevoegen of aanbrengen van kleur op een oppervlak. Door de code te ontcijferen, kunnen we het juiste woord vinden dat past in de zin.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Verf 's langzaam. (4) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

...