0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

Boek dat een extra signaal uitzendt. (5 letters)

De oplossing voor deze cryptogram puzzel is "codeb". Dit is een boek dat een extra signaal uitzendt, omdat het verwijst naar een code of geheim bericht dat in het boek verborgen zit. De vijf letters in de oplossing komen overeen met de hint in de puzzel.

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
Boek dat een extra signaal uitzendt. (5) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...