0 votes
in cryptogram puzzles by
Cryptogram Puzzel

Cryptogram Puzzel

De sketch werd uiteindelijk abstract. (3) letters

Deze cryptogram puzzel bestaat uit een zin waarvan een deel van de letters zijn vervangen door cijfers of symbolen. Aan jou de taak om de ontbrekende letters te achterhalen en de zin compleet te maken.

De omschrijving "De sketch werd uiteindelijk abstract. (3) letters" duidt waarschijnlijk op een woord van drie letters dat de betekenis van de zin compleet maakt. Het kan helpen om te brainstormen over mogelijke woorden die passen bij de context van de omschrijving.

Probeer verschillende combinaties en variaties uit om tot de juiste oplossing te komen. En onthoud, soms is het nodig om buiten de gebaande paden te denken om de puzzel op te lossen!

1 Answer

0 votes
by (392k points)
edited
 
Best answer
De sketch werd uiteindelijk abstract. (3) letters
Welcome to ajel nl Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...